Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Irisgarritasun-aitorpena

 

Betetzearen egoera

Webguneok hein batean betetzen dute 1112/2018 Errege Dekretua, ez baitatoz bat jarraian adierazitako alderdiekin.

Irisgarria ez den edukia

Ondoren adierazten den edukia ez da irisgarria, zio hauek direla eta:

Ez dator bat 1112/2018 Errege Dekretuarekin

Baliteke edizio-akatsen bat egotea webguneren batean, bai HMTL edukietan bai azken dokumentuetan, 2018ko irailaren 20tik aurrera argitaratu baitziren (irailaren 7ko 1112/2018 Errege Dekretua indarrean sartu zenean).

Neurrigabeko karga

Ez da egokitzen

Edukia ez dago legedia aplikagarriaren esparruaren barruan

Baliteke artxibo ofimatiko batzuek, PDF edo bestelako formatuetan, irisgarritasun-baldintza guztiak ez betetzea.

Irisgarritasun-aitorpena prestatzea

2018ko urriaren 31n prestatu zen honako aitorpen hau.

Erakundeak berak egindako autoebaluazioa erabili zen aitorpena prestatzeko.

Aitorpenaren azken berrikusketa: 2020ko uztailaren 28a.

Oharrak eta harremanetarako datuak

Irisgarritasun-baldintzei buruzko (1112/2018 Errege Dekretuaren 10.2.a artikulua) jakinarazpenak helaraz ditzakezu, esaterako:

  • Irisgarritasun-aitorpena dagokien webguneek ezarritako baldintzak nolabait betetzen ez dituztela jakinaraztea.
  • Edukiak atzitzeko bestelako zailtasunen berri ematea.
  • Irisgarritasuna hobetzeko beste edozein galdera edo iradokizun egitea..

A través de la siguientes vías:

Las comunicaciones serán recibidas y tratadas por la unidad encargada de la administración y gestión de los portales web y sedes electrónicas de la Administración Presupuestaria.

También puede solicitar en formato accesible información que no cumpla con los requisitos de accesibilidad bien por estar excluida, bien por estar exenta por carga desproporcionada; o formular una queja por incumplimiento de los requisitos de accesibilidad. Enlace al procedimiento de solicitud de información accesible y quejas del artículo 12 del Real Decreto 1112018, de 7 de septiembre

Prozedura aplikagarria

A través de este procedimiento podrá iniciar una reclamación para conocer y oponerse a los motivos de la desestimación de una solicitud de información accesible o queja, instar la adopción de las medidas oportunas en el caso de no estar de acuerdo con la decisión adoptada, o exponer las razones por las que se considera que la respuesta no cumple con los requisitos exigidos. 

Enlace al procedimiento de reclamación, que debe dirigir a la Unidad responsable de accesibilidad de este Ministerio, o si la reclamación es por una actuación de dicha Unidad, al superior jerárquico de ésta.

Aukerako edukia

Webgune honek UNE-EN 301549 arauaren baldintzak betetzen ditu, eta aintzat hartzen ditu 1112/2018 Errege Dekretuaren salbuespenak.

2020ko uztailaren 28a berrikusi zen azkeneko aldiz.

Los portales web y sedes electrónicas de la Administración Presupuestaria se encuentran optimizados para las últimas versiones de Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox, Safari y Opera. Webgunea behar bezala bistaratzeko, 1280x1024 pixeleko bereizmena gomendatzen da gutxienez.

Aurrekontu-administrazioaren atariak eta egoitza elektronikoak behar bezala ikusteko diseinatu dira, ez bakarrik mahaigaineko ekipoetan, baita tabletetan eta telefono adimendunetan ere.