Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Finançament del pressupost

El pressupost de la Unió Europea es finança, des de 1970, principalment amb els recursos propis, ingressos de tipus fiscal assignats a la Unió Europea de manera definitiva i que li corresponen per dret propi sense que hi hagi hagut d’haver una decisió posterior per part de les autoritats nacionals.

El finançament del pressupost es regula a la Decisió dels recursos propis, una norma que també estableix la mida del pressupost.