Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Informació sobre els ajuts

Es un règim d’ajuts en convocatòria oberta la concessió dels quals es basa en criteris objectius i depèn dels projectes que es presentin a cada zona i de la puntuació que aconsegueixin d’acord amb l’aplicació dels criteris de valoració que estableix la normativa.