Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Eje 13.- Asistencia Técnica período de programación 2014-2020

Expandir lista/Contraer lista Selecció d'operacions a partir de convocatòries d'expressions d'interès (Tipus 3 segons el Document de Descripció de funcions i procediments de l'Autoritat de Gestió i l'Autoritat de Certificació)

Expandir lista/Contraer lista Selecció d'operacions corresponents als Eixos prioritaris d'assistència tècnica, executades per organismes i entitats públiques. (Tipus 4 segons el Document de Descripció de funcions i procediments de l'Autoritat de Gestió i l'Autoritat de Certificació)