Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Altres actuacions de comunicació de l'autoritat de gestió

A més de l'Activitat Anual rellevant que ha de dur a terme com a Autoritat de Gestió de tots els Programes Operatius del FEDER i Fons de Cohesió del Regne d'Espanya, la Direcció general de Fons Comunitaris, com a responsable directa dels Planes de Comunicació dels Programes Operatius Plurirregionales del FEDER i del Programa Operatiu Fons de Cohesió-FEDER, duu a terme tambien altres actuacions de comunicació, algunes de les quals es presenten a continuació.