Gobierno de España. Ministerio de Hacienda Y Función Pública Secretaría General de Presupuestos y Gastos
Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Unión Europea

Estratègies de Comunicació

L'elaboració d'una Estratègia de Comunicació és la primera exigència que es recull en el Reglament (UE) nº 1303/2013 en el qual s'estableixen les disposicions generals relatives la FEDER, FSE i Fons de Cohesió. Aquestes Estratègies constitueixen l'eina fonamental de comunicació i que emmarca els objectius definits en aquest àmbit, les mesures d'informació i publicitat per dur a terme aquesta estratègia, remarcant quins són els destinataris d'aquestes mesures, quins són els serveis administratius o organismes responsables d'aplicar aquestes mesures, quin és el pressupost destinat a portar-les a la pràctica i la forma de seguir i avaluar aquestes mesures, tant pel que fa a la visibilitat dels Programes Operatius com en el paper que juga la Unió Europea a través de la Política Regional.