Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Comunicació

La reglamentació comunitària exigeix el compliment de determinats requisits en matèria de comunicació. En el període actual segueix sent necessari elaborar una estratègia de comunicació i fer un seguiment i avaluació de les mesures que la sustentin, així com donar publicitat d'aquestes actuacions, ressaltant les Bones Practiques en matèria de comunicació i presentant les millors actuacions cofinançades amb fons europeus.