Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Xarxes sectorials i temàtiques

Les xarxes sectorials són els mecanismes de coordinació que han de servir d’intercanvi d’experiències i difusió de bones pràctiques finançades amb fons comunitaris en els seus respectius àmbits d’actuació. Així mateix, han de servir per a la presentació i l’anàlisi de desenvolupaments dins de les polítiques comunitàries i nacionals amb repercussions sobre la gestió d’actuacions finançades amb fons comunitaris, i per a la difusió i l’anàlisi dels problemes tècnics suscitats per l’aplicació de la legislació comunitària i nacional a les actuacions finançades amb fons comunitaris, incloent-hi la derivada dels sistemes de gestió, control i auditoria com a objectius principals.