Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Regions Convergència

L'Objectiu Convergència dels Fons Estructurals constitueix la prioritat principal de la política de cohesió de la Unió Europea, també en el període 2007-2013. Per això, el 57,2% dels crèdits dels Fons Estructurals es destina a la recuperació de les regions més desafavorides, les denominades "regions Convergència", amb un producte interior brut (PIB) inferior al 75% de la mitjana comunitària.

Espanya rebrà recursos de l'Objectiu Convergència per un import de 18.752 milions d'euros (un 10,7% del total assignat a aquest Objectiu) entre 2007 i 2013. Quatre regions espanyoles (Andalusia, Castella-La Manxa, Extremadura i Galícia), es beneficien d'aquests recursos.

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu d'Andalusia

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu de Castella-la Manxa

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu d'Extremadura

Expandir lista/Contraer lista Programa operatiu de Galícia