Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Sud-oest europeu

El Programa de Cooperació Territorial de l’Espai Sud-oest Europeu (SUDOE) dóna suport al desenvolupament territorial a través del cofinançament de projectes transnacionals mitjançant el FEDER (Fons Europeu de Desenvolupament Regional).

Els actors públics de les regions espanyoles, franceses, portugueses i britàniques (de Gibraltar) poden contribuir al creixement i al desenvolupament sostenible d’aquest espai sud-oest europeu tot desenvolupant projectes de cooperació transnacional en matèria d’innovació, medi ambient, noves tecnologies de la informació i desenvolupament urbà sostenible.

Mitjançant la feina conjunta, aquests actors regionals contribueixen al fet que el sud-oest europeu assoleixi les estratègies de la Unió Europea en matèria de creixement, ocupació i desenvolupament sostenible.

L’objectiu principal que se cerca per tal de desenvolupar una estratègia que doni valor als seus punts forts i corregeixi els seus punts dèbils és el de consolidar el sud-oest europeu com a espai de cooperació territorial en els àmbits de la competitivitat i la innovació, el medi ambient, el desenvolupament sostenible i l’ordenació espacial, que contribueixi a garantir una integració harmoniosa i equilibrada de les seves regions, dins dels objectius de cohesió econòmica i social de la UE.