Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Interreg IVC

El programa INTERREG IVC forma part de l’objectiu de cooperació territorial europea dels fons estructurals, de les polítiques del Fons per al període 2007-2013. Té l’objectiu, mitjançant la cooperació interregional, de millorar l’eficàcia de les polítiques de desenvolupament regional i contribuir a la modernització econòmica i a l’augment de la competitivitat d’Europa per: Perquè els agents locals i regionals de tota la UE puguin intercanviar les seves experiències i els seus coneixements; fer que hi hagi coincidència de les regions amb menys experiència en un camp de la política de certes regions més avançades; assegurar la transferència de bones pràctiques en programes generals dels fons estructurals.

  • Últim programa vigent (pdf)
    Programa operatiu (pdf)