Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

MED

El programa MED és un programa transnacional de cooperació territorial europea.

El finança la Unió Europea en tant que instrument de la seva política regional i del seu període de programació nou.

Continua la tradició dels programes europeus de cooperació (que abans s'anomenaven Interreg). Es duu a terme dins de l'objectiu de cooperació territorial europea del període 2007-2013. Amb un pressupost de més de 250 milions d'euros, el programa abasta les regions costaneres del Mediterrani i nou països de la UE. L'associació s'amplia amb la participació dels països mediterranis que són candidats o candidats potencials a formar part de la Unió Europea.