Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Espai atlàntic

El Programa Espai Atlàntic és un programa de cooperació transnacional de l’objectiu “Cooperació Territorial Europea”, un instrument de la política de cohesió del període de programació 2007-2013 finançat per la Comissió Europea a través del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) amb una dotació total de 158 milions d’euros.

L’espai atlàntic de cooperació actual abasta tot el territori d’Irlanda i les regions atlàntiques d’Espanya, Portugal, França i el Regne Unit.

Té, com a objectiu estratègic global, l’assoliment de progressos significatius i tangibles en la cooperació transnacional amb l’objectiu d’afavorir el desenvolupament territorial cohesionat, sostenible i equilibrat de l’espai atlàntic i de la seva herència marítima.

L’estratègia d’aquest programa es posa en pràctica a través de quatre prioritats estratègiques: fomentar xarxes empresarials i d’innovació transnacionals; protegir i millorar la seguretat i la sostenibilitat del medi ambient marítim i coster; millorar l’accessibilitat i les connexions internes, i fomentar sinergies transnacionals de desenvolupament urbà i regional sostenible.