Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Açores-Madeira-Canàries

L’espai de cooperació del Programa de Cooperació Transnacional Madeira-Canàries-Açores (MAC 2007-2013) inclou les regions autònomes d’Açores i Madeira i la Comunitat Autònoma de les Canàries. A més a més, el Programa de Cooperació Transnacional Madeira-Açores-Canàries planteja, com a línies d’actuació prioritàries, la cooperació amb els tercers països del seu entorn geogràfic i cultural, tal com s’ha anat desenvolupant durant el període de programació 2000-2006 amb l’Àfrica nord-occidental i Hispanoamèrica.

L’objectiu global que persegueix l’estratègia que ha adoptat el programa és el d’incrementar els graus de desenvolupament i d’integració socioeconòmica dels tres arxipèlags tot potenciant una estratègia basada en l’impuls de la societat del coneixement i del desenvolupament sostenible, així com millorant els graus d’integració socioeconòmica de l’espai de cooperació amb els països del seu entorn geogràfic i cultural.