Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Mecanismes de coordinació dels fons

El Comitè de coordinació de fons és l’òrgan que coordina les polítiques dutes a terme amb finançament procedent del Fons de Cohesió, el Fons Europeu de Desenvolupament Regional, el Fons Social Europeu, el Fons de Desenvolupament Rural i el Fons Europeu de Pesca.

Expandir lista/Contraer lista Reunió de 10 de maig de 2010