Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Informes d’avaluació

Els informes d’avaluació que es preveuen en aquest Pla tenen, com a objectiu, la millora de la qualitat, l’eficàcia i la coherència de l’ajut proporcionat pel FEDER, l’FSE i els Fons de Cohesió, i de l’estratègia i l’aplicació dels programes operatius (PO) en relació amb els problemes estructurals específics d’Espanya i de les diverses comunitats i ciutats autònomes.