Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Avís Legal

La entidad titular del presente sitio web es la Dirección General de Fondos Comunitarios, adscrita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos del Ministerio de Hacienda y Función Pública, y sede en el Paseo de la Castellana, nº 162, de Madrid (teléfono: 91.583.74.00).

El codi font de les pàgines de la web, el disseny gràfic, el software, els textos, així com el disseny i l'estructura de la pàgina estan protegits per la legislació sobre els drets intel•lectuals, pel que queda prohibida la reproducció total o parcial sense citar el seu origen o sol•licitar autorització.

De la mateixa manera, queda prohibida la reproducció total o parcial dels continguts de qualssevol de les pàgines d'aquesta web sense citar-ne l'origen o sol•licitar consentiment, així com qualsevol modificació, transformació o descompil•lació reconeguda per la llei de propietat intel•lectual.

La informació continguda en les pàgines d'aquesta web procedeix, en la seva totalitat, de fonts públiques i té caràcter merament informatiu. La Direcció General de Fons Comunitaris no serà responsable dels possibles danys o perjudicis que pogués ocasionar la utilització de les informacions contingudes a la web per a l'inici o desenvolupament de procediments administratius o qualssevol altres qüestions de caràcter privat. Els textos, normatives i documents similars continguts a la web són de caràcter simplement informatiu i no tenen caràcter oficial, per la qual cosa és necessari recórrer a les fonts administratives oficials corresponents.

Els continguts de les pàgines de la present web han de ser utilitzades única i exclusivament per a ús personal i privat, quedant prohibit el seu ús per a fins comercials o per a la realització d'activitats il•lícites. El titular de la pàgina vetllarà per tal que això es compleixi, exercitant les accions pertinents en cas d'infracció.

Els fitxers de dades sol•licitades en els serveis de bústies i subscripcions d'aquesta web no contenen dades personals, ni l'usuari ha de proporcionar-los per utilitzar les funcions i eines posades a la seva disposició. La Direcció General de Fons Comunitaris no es responsabilitzarà de les contestacions que es realitzin a través de les diverses adreces de correu electrònic que apareixen en aquestes pàgines, excepte la del propi departament. La informació obtinguda a través de les bústies contingudes en aquesta pàgina tenen caràcter merament informatiu, sense que en cap cas pugui derivar-se'n cap efecte jurídic vinculant.

Si decideix utilitzar els Enllaços que ofereix aquesta web, sortirà d'aquesta sota la seva pròpia responsabilitat. Aquesta web no té l'obligació de comprovar les pàgines web de tercers, la qual cosa eximeix de qualsevol responsabilitat quant al contingut d'aquests tercers. També exclou la responsabilitat relacionada amb els resultats derivats de l'ús d'aquestes webs de tercers, a les quals l'usuari accedeix segons les pròpies condicions d'ús d'aquestes webs.

El funcionament de la present web està regulat per la Direcció General de Fons Comunitaris, per la qual cosa està subjecte a la legislació espanyola i sota la competència dels tribunals espanyols.

Aquesta web es reserva el dret d'actualitzar o modificar en qualsevol moment les condicions que s'hi especifiquen. Aconsellem visitar aquesta web amb regularitat per obtenir informació sobre les condicions actuals.

Política de cookies

Per portar un seguiment de les estadístiques d'ús del lloc (per exemple, nombre de visites per pàgina, hores i dies de visita, etc.), aquest portal utilitza la plataforma d'anàlisi estadística web: Google Analytics. Aquesta plataforma fa ús de cookies per a l'obtenció dels diferents indicadors estadístics.

Les cookies són fitxers creats en el navegador de l'usuari pels llocs web que aquest visita, que permeten als llocs web registrar l'activitat de l'usuari amb el lloc. En l'adreça següent es poden consultar l'ús de les cookies que utilitza Google Analytics: ús de les cookies de Google Analytics en els llocs web web.

Per navegar per aquest portal, no cal que permeteu la instal•lació d'aquestes cookies: les podeu deshabilitar directament en el vostre navegador.

Aquest portal segueix la regulació legal i les directrius sobre política de cookies dictades per l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.