Gobierno de España. Ministerio de Hacienda. Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos
Administración Presupuestaria
Unión Europea
  • Inici
  • > Beneficiaris dels Fons FEDER i Fons de Cohesió 2007-2013

Beneficiaris dels Fons FEDER i Fons de Cohesió 2007-2013

La lletra d) de l'article 9 del Reglament 1929/2010 del Consell de 9 de desembre de 2010 recorda l'obligació de la publicació electrònica o per altres mitjans de la llista de beneficiaris, els noms de les operacions i la quantitat de fons públics assignada a les operacions.

La informació continguda en aquesta llista s'actualitzarà cada tres mesos, els primers dies dels mesos de març, juny, setembre i desembre de cada any.

Expandir lista/Contraer lista Programes Operatius Regionals FEDER

Expandir lista/Contraer lista Programes Operatius Pluriregionals FEDER

Expandir lista/Contraer lista Programa Operatiu Fons de Cohesió - FEDER