Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos - Secretaría General de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos Constitucion40. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Fondo de cohesión

O Fondo de Cohesión, no período de programación 2000-2006, achegou axuda financeira a proxectos nos sectores seguintes:

En primeiro lugar, en proxectos ambientais aliñados cos obxectivos do Tratado da CE e, en particular, os proxectos que coincidan coas prioridades en materia de política comunitaria ambiental, establecidas polos plans de acción ambiental e de desenvolvemento sustentable pertinentes.

En segundo lugar, en proxectos de transporte destinados a establecer ou desenvolver as infraestruturas de transporte, tal como son definidas polas directrices da Rede Transeuropea de Transporte (Rte) e, particularmente, os proxectos prioritarios.