Gobierno de España. Ministerio de Hacienda y Función Pública. Abre nueva ventana Secretaría de Estado de Hacienda y Presupuestos - Secretaría General de Presupuestos y Gastos - Dirección General de Fondos Europeos Constitucion40. Abre nueva ventana
Administración Presupuestaria
Unión Europea

Fons Estructurals

Per tal de fomentar un desenvolupament harmoniós del conjunt de la Unió Europea, les institucions comunitàries, en col•laboració amb els estats membres i les seves regions, porten a terme accions i intervencions adreçades a reforçar la cohesió econòmica i social de la Unió. La comunitat cerca, de manera especial, reduir les diferències entre els diversos graus de desenvolupament de les regions i l’endarreriment dels territoris menys afavorits, incloses les zones rurals o les illes. Durant el període de programació 2000-2006, per a l’assoliment d’aquest objectiu, la comunitat ha fet servir els fons amb finalitat estructural –el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER), el Fons Social Europeu (FSE), la secció d’orientació del Fons Europeu d’Orientació i Garantia Agrícola (FEOGA-O), l’Instrument Financer d’Orientació Pesquera (IFOP)–, el Fons de Cohesió, el Banc Europeu d’Inversions i altres instruments financers (Fons Europeu d’Inversions, (FEI), préstecs i garanties).